L’odontologia és una de les especialitats que ha gaudit d’una més gran actualització en tècniques i materials als últims vint anys, i en concret, el respecte a les nostres dents i genives i el fet de no fer malbé el que la natura ens ha donat. “Primum non nocere” o “el primer és no fer mal”

L’Odontologia Mínimament Invasiva és una filosofia de treball que es basa en la preservació dels teixits de la cavitat oral, tant durs com tous, evitant en primer lloc que es presenti la malaltia mitjançant la seva prevenció i en segon lloc, interceptant la seva progressió en l’eliminar-la i restaurar els seus efectes amb la menor pèrdua de teixit possible.

Segons aquesta filosofia, intentem recórrer a tractaments com les incrustacions o les carilles de porcelana enlloc de les fundes de tota la vida, on només eliminem una petita part d’esmalt i no una quantitat important de teixit dentari, com seria el cas de les fundes. O bé fer servir materials adhesius com els compòsits per fer les obturacions de les càries i que ens permeten una odontologia efectiva i alhora elevadament estètica.

Així doncs aprofitem els avantatges esmentats per disfrutar  una boca sana i bonica amb el màxim respecte a la seva integritat i amb uns resultats excel.lents