Això què ens permet?? Com prenem impressions digitalitzades de la boca del pacient , podem obtenir una informació més precisa per millorar el diàgnostic i posterior tractament. Això ofereix molts beneficis per al pacient. Alguns d’ells són:

  • Escanegeu les dents en qüestió de minuts.
  • Eliminar o reduir l’ús d’alginat i guix.
  • Podeu corregir qualsevol error al moment.
  • Ofereix la possibilitat d’ensenyar al pacient una imatge 3D de la boca just després de la finalització del procediment.
  • Té un millor resultat final en eliminar errors humans.
  • Ofereix comoditat al pacient i s’evita la sensació de nausea.

L’Odontologia digital presenta una sèrie d’avantatges respecte a la tradicional:

Rapidesa i comoditat. S’escurcen els temps que el pacient roman a consulta. i per fer impressions dentals, és a dir, un motlle exacte de la cavitat oral del pacient, ja no fem servir cubetes, motlles o pastes d’impressió de silicona o alginat. Això suposa una gran millora per al pacient perquè que pot patir malestar i fins i tot nàusees.

Predictible. La tecnologia permet saber quin serà el desenllaç del tractament des de l’inici, és a dir, no serà fruit de l’atzar sinó d’una planificació exhaustiva.

Precisió. Podem ajustar i personalitzar el tractament fins a nivells molt elevats perquè tenim accés a més detall en tot el procés i els models no pateixen cap tipus de modificació.

Major satisfacció. En conèixer tan estretament cada cas clínic, les possibilitats i les preferències, juntament amb l’orientació de l’equip d’odontòlegs.

Higiene i neteja. L’aparatologia que fem servir s’esterilitza constantment per a cada pacient, així que el risc de contagi o de patir infeccions no existeix.

Comunicació més fluida. Ens permet enviar informació amb el laboratori dental de manera més àgil i amb gran quantitat d’indicacions.