Quan el cas ho permet, és una alternativa molt satisfactòria a les tradicionals corones o fundes, ja que protegim les nostres peces sense haver de sacrificar tant teixit dental i assolint un alt compromís estètic.
A més, la higiene i el control posterior es faciliten enormement, ja que els seus marges són més accesibles pel raspallat i per les revisions periòdiques per part del professional.