Les carilles de composite són un tractament d’estètica dental que consisteix a millorar l’estètica del somriure variant la forma i disseny de la dent mitjançant l’aplicació de capes de resina compuesta estètica a la superfície externa de la dent, podent millorar la seva forma i color.Es un tractament mínimament invasiu, ja que en molts casos no cal tocar en absolut la dent sana i en altres es requereix una mínima preparació.
Es un treball artístic on cal tenir domini dels color, tints i anatomia dental per tal d’aconseguir un somriure bonic i totalment natural.


Carriles_de_composite