Quan els cordals o “queixals del seny” no tenen espai per erupcionar o bé la seva posició els hi impedeix, queden retinguts a l’os a la seva totalitat o bé parcialment.

En ocasions aquest fet es tradueix en molèsties, dolor o la formació de quistes de retenció, per la qual cosa recomanem la seva extracció quirúrgica amb les mesures adients per tal que sigui una intervenció segura en un ambient de màxim control asèptic.