Tenim dos tipus de tècniques de blanquejament que us recomanarem depenent de cada cas.

En primer lloc, el blanquejament ambulatori, que es fa mitjançant unes cubetes a casa.

Un altre sistema es realitza a la clínica en vàries sessions, aplicant el gel amb una activació per llum freda.